Linjerydding

Vi utfører linjerydding langs eksisterende kraftlinjer og ved bygging av nye kraftlinjer. Vi har mange års erfaring med rydding og sikringshogst av både lav- og høgspentlinjer, samt nybygg av linjer. 

Vi gjennomfører også skogtaksering og befaring langs kraftlinjer med bruk av drone.

Bestill en gratis befaring i dag!
Bestill befaring